image

visualisatie

communiceert en structureert in idee-, visie- en coalitie vorming.

Wat ontstaat is altijd een vereenvoudiging, maar wanneer goed gekozen, biedt het mensen inzicht dat ze daarvoor misten.
ILLUSTRATIEVE VISUALISATIE
‘traditonele’ visualisatie met eenduidige vraag en helder omschreven gewenst eindresultaat.

Screenshot
(STRATEGISCH) VISUALISATIE TRAJECT
een dialoog om naar het eindresultaat te komen.
Screenshot

Deze werkwijze hanteren wij ook bij innovatie design.
Background Image

visualisatie traject

in wisselwerking met een project of proces

Een visual in co-creatie laten ontstaan biedt voordelen in processen die zijn gericht op visievorming, strategiebepaling en coalitievorming.
Het is een manier om gezamenlijke visie te bepalen en de dialoog te voeren. Een visualisatie gedragen door het team is een verbindend element.

Er ontstaan beelden die het proces sturing geven (proces visuals) en beelden die het project naar buiten verbeelden (communicatie visuals).

Onze tools:

systeem visualisatie

proces // overzicht // onderlinge verbanden

Complexe abstracte innovatieve systemen zijn vaak lastig inzichtelijk te maken. Door het combineren van realisme en abstractie brengen wij overzicht en onderlinge verbanden in beeld.

Systeem visualisatie kan zowel het project als het proces verbeelden. Je kunt je daardoor beter verhouden tot het geheel en complexe samenhangen beter benoemen en afbakenen. Een systeem visualisatie scheidt hoofdzaak van bijzaak en maakt het project makkelijker holistisch benaderbaar.

Wij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de visuele identiteit van het Programma MaaS (Mobility as a Servive).
Voor de Unit Innovatie in Mobiliteit, ministerie van IenW; hebben we bij de oprichting vanuit visie documenten en gesprekken een serie roadmaps en toekomstbeelden gemaakt.

Screenshot

Hoofdbeeld 1 van het Programma MaaS (Mobility as a Service) met de 7 schaalbare landelijk pilots, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Screenshot

Bus Rapid Transit. In opdracht van DG OVspoor.

Screenshot

Register Externe Veiligheidsrisico's. In opdracht van DGMI.

Screenshot

Stedelijk landschap met vergroening door MaaS en overzicht key players en issues.

Screenshot

Overzicht van de verzamelde data en datastromen op het open API platform.

Screenshot

Data privacy bij het aansluiten van MaaS dienstverleners op de Leeromgeving.

Screenshot

Verkenning impact op mobiliteit in Nederland door AI.

Screenshot

Datakoers DGWB, in opdracht van IenW.

Screenshot

Datakoers DGMo in opdracht van IenW.

kernbeeld

eenvoud // impact

Vaak is een probleem tot op de kern terug te voeren en in 1 beeld te vatten. Wanneer goed gevat, zou complexiteit slechts afleiden.
Screenshot Screenshot

Standardisatie EU spoorwegennet, opdracht OV-Spoor, IenW.

Screenshot

Databronnen, milieu risico, opdracht DGMI, IenW.Screenshot

Omgekeerde benadering verkeerssysteem, Prog. MaaS, IenW.

persona's & journeys

toekomst // verkennen // persona's

De toekomst is niet te voorspellen, maar wel te verkennen. Scenario’s zijn daarbij een goed hulpmiddel.

Een gebruikers scenario helpt de gevolgen van een idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren. En zo niet alleen meer inzicht te krijgen in wat er op je afkomt, maar ook na te denken over de vraag: ‘Waar wil ik eigenlijk naartoe’?
Je kunt bij ons terecht voor het opzetten van storyboards, het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s en customer journeys.
Screenshot Screenshot

Uit de openingspresentatie t.b.v. internationale Spoor bijeenkomst

Screenshot

Uit de basis presentatie van de Unit Innovatie in Mobiliteit, IenW.

data en graphics

data visualisatie // infographics // inzicht

Om complexe samenhang helder te krijgen is de combinatie van realisme en abstractie effectief. Vaak gaat het om een abstract doel en kan deze combinatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen.
Screenshot

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Toekomstbeeld of Artist Impression

user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden om anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken. Soms heeft idee meer uitleg, context of kader nodig om begrepen te worden. Daarbij is suggestie vaak van groter belang dat precisie.

Tekenen is hier bij uitstek het middel voor. Onze artist impressions zijn handgetekend, en krijgen vorm op basis van technische documentatie en gesprek.
Screenshot

> in opdracht van Urban Aeronautics /Metro Skyways.

Background Image

animatie en presentatie

visual
storytelling

“pitch met impact”
We verzorgen storyboards & animaties, powerpoint presentaties & templates en slide-docs.

animatie

storyboarding en uitwerking

Soms zijn aparte beelden niet genoeg om een complex verhaal samen te vatten.
Je kunt bij ons terecht voor het opzetten van storyboards of het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s. Uitvoering van de animatie verzorgen wij in samenwerking.
Screenshot

Storyboard Europese Spoor bijeenkomst

Screenshot

Still uit animatie Europese Spoor bijeenkomst. I.s.m. VormVijf

Screenshot

Still uit animatie "MaaS; 7 landelijke pilots". I.s.m. Idee Aan Zee

Screenshot

Still uit animatie "MaaS; international ticketing". I.s.m. VormVijf en Anton Mijs.

presentatie

verhaallijn // template // uitvoering

Je kunt bij ons terecht voor het opzetten van verhaallijn en het vertalen ervan naar presentatie. Voor Rijksoverheid hanteren wij het rijkshuisstijl template en varianten daarvan.

Visualisaties met (veel) text kunnen wij deze in presentatie formaat verwerken, zodat text naderhand zelf aan te passen is voor verschillende presentatiedoelen.
Screenshot

Screenshot

Screenshot

Slides uit presentaties projectmanagement Prog. MaaS, IenW

Screenshot

Slides uit de basis presentatie van de Unit Innovatie in Mobiliteit, IenW. I.s.m. Tappan.

Screenshot
Screenshot

Slides uit "Balanszoekers" - Unit Innovatie in Mobiliteit, IenW.

Screenshot