image

Visualisatie van innovatie in mobiliteit.
Van abstract idee tot foto-realistisch beeld.

strategisch visualiseren // presentatie ontwerp // illustratieve visuals

strategie
visuals

“houvast door beeld”

Wij werken met overheid en ondernemingen aan het verbeelden van innovatie trajecten.
Innovatie i  onvoorspelbaar. Visualisatie  structureert en communiceert in ideevorming en visievorming en het stimuleert teambuilding.
WAT
Strategische visuals zetten een route uit die een organisatie of een project volgt of verbeelden het proces of systeem. Vaak is dit pionieren op onontgonnen terrein. Het eindresultaat geeft richting.

HOE/ WERKWIJZE
Wij starten vanuit gesprekken, een verhaal of visie documenten, waarna we research doen naar het onderwerp. Kennis van het onderwerp is bij visualisatie een vereiste.
Na research maken wij een voorzet in enkele visualisatie richtingen, en volgt er een wisselwerking tussen opdrachtgever(s) en visualiser. Deze co-creatie met team of management geeft reflectie en dat is soms zelfs belangrijker dan het eindresultaat.

Wij werken vanuit een brede (technische) achtergrond, met een holistische ontwerp mentaliteit, en handelen pro-actief.

eerste analyse

Screenshot

co-creatie

Screenshot

eindresultaat

Screenshot

roadmaps

visie // innovatietraject // verandering

Om een verandering richting te geven wordt vaak een roadmap uitgestippeld. Hiermee wordt de weg naar vernieuwing beter "tastbaar" en bespreekbaar. De visual dient als referentie met de huidige situatie of wordt naar buiten gecommuniceerd.

Wij vertalen geschreven textstukken, gesprekken of een complexe werkwijze naar heldere visuals.
Screenshot
Screenshot Screenshot

Deel uit een serie roadmaps en toekomstbeelden voor de Unit Innovatie in Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Bij de oprichting van de Unit hebben we vanuit visie documenten en gesprekken een reeks roadmaps en toekomstbeelden getekend. Sindsdien visualiseren we bij de Unit op projectbasis.

data en graphics

data visualisatie // infographics // inzicht

Wij hanteren veelal een combinatie van realisme en abstractie om complexe samenhang helder te krijgen. Vaak gaat het om een abstract doel en kan deze combinatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen.
Screenshot

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

systeem visualisatie

proces // overzicht // onderlinge relaties

Complexe innovatieve abstracte systemen zijn vaak lastig (be)grijpbaar of inzichtelijk te maken. Door het combineren van realisme en abstractie brengen wij overzicht en onderlinge verbanden duidelijk in beeld.
Screenshot

Hoofdbeeld van het Programma MaaS (Mobility as a Service) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met de 7 schaalbare landelijk pilots.

DDS /Okapi is strategisch visualiser bij het Programma MaaS van IenW, en is deels verantwoordelijk voor de visuele identiteit van het programma.
Tijdens het maakproces zijn de visuals onderdeel van interne team afstemming, na oplevering worden ze onderdeel van internationale communicatie.
Screenshot

Stedelijk landschap met verschuiving functies /vergroening door MaaS en overzicht key players en issues.

Screenshot

Overzicht van de verzamelde data en datastromen op het open API platform Prog. MaaS

Screenshot

ICT architectuur bij het aansluiten van MaaS Dienst Verleners op de Prog. MaaS Leeromgeving

Screenshot

Deel uit visual met IenW gerelateerde mogelijke toepassingen Artificial Intelligence

Screenshot

Deel uit inventarisatie ontwerp problematiek naar standaardisatie van het Europese spoorwegennet. In opdracht van IenW DG OVSpoor.

Screenshot

Deel uit RWS2050; bedreigingen klimaatverschuiving. In opdracht van Deltares / RWS

Background Image

slide-doc

Een interessante vorm om ideeën te delen is de slide-doc. Deze tussenvorm tussen slide presentatie en text document leent zich goed voor ‘publiek’ met beperkte tijd. Er zijn strikte eisen aan inhoud en vormgeving; een slide-doc filtert project info tot de kern en verdeelt deze bite-size over de pagina's, aangevuld met optionele detailinfo.

visual
storytelling

“pitch met impact”

Wij analyseren inhoud; maken de verhaallijn en verzorgen de visuals die het verhaal versterken.
We verzorgen storyboards, powerpoint/ keynote templates, animatie-powerpoint en slide-docs.
Background Image

illustratieve visualisatie

beelden om ideeën kracht bij te zetten

Hier werken we vanuit een eenduidige briefing. Binnen deze briefing zoeken we de bewegingsruimte om de optimale manier van visualiseren te vinden.
Het eindresultaat kunnen schetsen zijn, tekeningen, combi’s foto-tekening, foto bewerking of infographic. Vaak in combinatie met text, soms stand-alone.

customer journey

mensen // interactie // persona's

Een gebruikers scenario helpt de gevolgen van een idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken.
Je kunt bij ons terecht voor het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s; het opzetten van storyboards, gebruiker-product interactie en beleving, en product scenario's.
Screenshot Screenshot

Deel uit de openingspresentatie t.b.v. internationale Spoor bijeenkomst

Screenshot

Deel uit de generieke presentatie van de Unit Innovatie in Mobiliteit, IenW.

Toekomstbeeld of Artist Impression

user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken. Soms heeft idee meer uitleg, context of kader nodig om begrepen te worden. Daarbij is suggestie vaak van groter belang dat precisie.

Tekenen is hier bij uitstek het middel voor.

> voorbeelden in opdracht van Metro Skyways :

Exploded views

onderlinge relatie // Technische illustratie

Een exploded view is een technische illustratie die een overzicht geeft van de werking van iets of onderdelen laat zien in hun onderlinge samenhang.

Deel uit een opdracht voor GE - Plastics :